GWM Thailand

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น จะเป็นไปในรูปแบบของระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะและการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด เกรท วอลล์ มอเตอร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานเพื่อให้เราเข้าใกล้เทคโนโลยีแห่งอนาคตของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับรถยนต์อย่างไร้ขีดจำกัด

  ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ

  เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เกรท วอลล์ มอเตอร์มุ่งมั่นในการวิจัยมากมายเพื่อพัฒนาระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ

  ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ

  เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความตั้งใจในการส่งมอบความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย เช่น การจอดรถอัจฉริยะ การควบคุมด้วยเสียง ระบบช่วยเหลือด้านการจราจรอัจฉริยะ

  พลังงานทางเลือก

  เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ด้วยการทุ่มเทในการวิจัยพลังงานใหม่  อาทิ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและปลั๊กอิน-ไฮบริด