ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูล

  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและคณะ เยี่ยมชมเกรท วอลล์ มอเตอร์ https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/t1iojy2y/1761319_137_1-webp_29_800_534.jpg
  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและคณะ เยี่ยมชมเกรท วอลล์ มอเตอร์ https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/tjwp14u3/1761320_137_2-webp_29_800_534.jpg
  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและคณะ เยี่ยมชมเกรท วอลล์ มอเตอร์ https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/uctbqo0w/1761321_137_3-webp_29_800_534.jpg
  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและคณะ เยี่ยมชมเกรท วอลล์ มอเตอร์ https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/fvrgjqzn/b09db20ed43e2c0a.jpg
  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและคณะ เยี่ยมชมเกรท วอลล์ มอเตอร์ https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/wmrmssbw/12f2747b5a6c4491.jpg

  สวัสดีครับ เราได้นำเสนอหลักเกณฑ์บางประการเพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำทรัพย์สินทางแบรนด์ รวมไปถึงโลโก้ เนื้อหา และเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเจรจาข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง

  หากต้องการใช้เครื่องหมายของเราในลักษณะที่ไม่ครอบคลุมในหลักเกณฑ์เหล่านี้ กรุณาส่งรายละเอียดการใช้งานตามวัตinfo@gwm.co.th

  โลโก้ GWM (สี่เหลี่ยมจตุรัส-สีขาว) https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/ejeav42x/gwm-logo-square-white.jpg
  โลโก้ GWM (สี่เหลี่ยมจตุรัส-สีขาว) https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/jwsihnsi/gwm-logo-square-png.png
  โลโก้ GWM (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/ebsksiba/gwm-logo-oblong.png
  โลโก้ GWM (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/ajsdga1s/gwm-logo-oblong-1.png
  โลโก้ GWM (สี่เหลี่ยมจตุรัส-สีแดง) https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/hmnl4rnh/gwm-logo-square-red.png

  มร.จาง เจียหมิง (Elliot Zhang) ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/lw4f5jtg/k-zhang.jpg
  มร. สตีเว่น หวัง รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/h1texohx/k-steven.jpg
  นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ประเทศไทย https://gwm-thai-staging.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/media/inmnd5ti/k-narong.jpg