GWM Thailand
  Category : career 4-12-2020

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตไปพร้อมกัน(User Center & Digital Platform)

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะประกาศปิดรับสมัคร บริษัท ฮาวาลเซลส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายและมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปด้วยกัน

  USER CENTER & DIGITAL PLATFORM

   

  1. แผนก User Operations

  ตำแหน่ง: Platform Operations Manager

  • เป็นผู้นำทีมในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างความบันเทิงใน application ของบริษัท
  • การเชื่อมต่อและใช้ทรัพยากรในตลาดท้องถิ่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น โซเชียลมีเดีย ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ให้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจร่วมกัน
  • ทำความเข้าใจข้อมูลทางการตลาดของท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้านอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

  ตำแหน่ง: Customer Marketing Manager

  • จัดโปรแกรมออนไลน์และออฟไลน์โดยเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ใน application ของ GWM
  • เข้าใจตรรกะของ apps โซเชียลมีเดียที่สำคัญและการจัดการโดยเฉพาะวิธีการของ application สำหรับผู้สูงอายุให้มีประสบการณ์ที่ดีในการดำเนินการบางกรณีที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งเนื้อหาและกระบวนการทั้งหมดในการดำเนินการของ application

  ตำแหน่ง: Experience Center Manager

  • เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการโดยรวมของศูนย์ผู้ใช้บริการ
  • เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อพัฒนากิจกรรมของผู้ใช้ในศูนย์ผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
  • เป็นผู้นำทีมในการแสวงหาและดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่เพื่อปรับปรุงการเปิดรับ USER CENTER ในตลาดท้องถิ่น

  ตำแหน่ง: Product Business & Research

  • จัดระบบความต้องการของซัพพลายเออร์ และทำการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
  • รักษาการเป็นพันธมิตรของผู้ขายเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากโครงการที่มีอยู่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนจัดระเบียบและดูแลกิจกรรมทางการตลาดของโครงการ

  ตำแหน่ง: Customer Operations Planning

  • รับผิดชอบระบบปฏิบัติการผู้ใช้เพื่อสร้างกลไกการดำเนินการของผู้ใช้ตามผลิตภัณฑ์ตามภูมิภาคและรับผิดชอบทีมธุรกิจของผู้ใช้และการวางแผนและการจัดการระบบ
  • ออกแบบการดูแลผู้ใช้ระบบและนโยบายสิ่งจูงใจเพื่อเพิ่มกิจกรรมชุมชนและสร้างความภักดีและจัดกิจกรรมผู้ใช้ออนไลน์และออฟไลน์
  • ออกแบบวิธีการโต้ตอบและแผนการบริการสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ สนับสนุนให้ผู้ใช้ส่งออกเนื้อหา UGC และรักษาความสัมพันธ์ของ KOL และเผยแพร่ชื่อเสียงของบริการและสอดคล้องกับแผนกภายในเพื่อให้แน่ใจว่าเอาต์พุต PGC มีคุณภาพดี

  ตำแหน่ง: E-Commerce & APP Platform Operations

  • รับผิดชอบด้านกลยุทธ์การตลาดของกิจกรรมส่งเสริมการขายขนาดใหญ่ของร้านค้า รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการและการดำเนินโครงการและรับผิดชอบในการวางแผนกิจกรรมธีมประจำวันการวางแผนเพจการส่งเสริมการตลาด ฯลฯ
  • เชื่อมต่อทรัพยากรให้มีหลากหลายช่องทางและโครงการทำความเข้าใจการทำกิจกรรมเพิ่มปริมาณการเข้าชมร้านค้าติดตามผลการส่งเสริมการขายและการปรับปรุง
  • ตรวจสอบการเติบโตของสมาชิกแบบเรียลไทม์และตัวบ่งชี้การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

  ตำแหน่ง: Customer Data Analyst

  • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทและข้อมูลที่เป็นไปได้ของผู้ใช้ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการตลาดการดำเนินการและการตัดสินใจ
  • รับผิดชอบในการจัดเรียงวิเคราะห์และส่งรายงานข้อมูลของข้อมูลตาม application ในแต่ละขั้นตอน โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้และใช้ข้อสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

  ตำแหน่ง: User & Experience Center Specialist

  • มีบทบาทและความรับผิดชอบในพื้นที่และดำเนินกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
  • การโต้ตอบและการสื่อสารกับลูกค้าในแอปพลิเคชันส่งเสริมภาพลักษณ์และโปรแกรมของศูนย์ USER พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อกับลูกค้า
  • ดูแลพื้นที่ทำงานเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติ

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. แผนก E-Commerce Platform

  ตำแหน่ง: Precision Advertising Specialist

  • สร้างและจัดการแพลตฟอร์มโฆษณาทั้งหมดในตลาดไทยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ Google, Facebook, TikTok, Instagram และอื่น ๆ และรับผิดชอบต่อผลกระทบของการโฆษณา
  • จัดการและดูแลสื่อและตัวแทนความร่วมมือและพัฒนาแพลตฟอร์มการเปิดตัวที่มีคุณภาพสูงขึ้น
  • เชื่อมต่อกับแผนกขายภายในเพื่อปรับปรุงผลการเปลี่ยนแปลงของเบาะแส

  ตำแหน่ง: Customer Service Specialist (2 positions)

  • ดำเนินการให้โปร่งใสทุกช่องทางผ่านโทรศัพท์หรือเครื่องมือแชทออนไลน์เชิญผู้ใช้มาที่ร้านเพื่อทดลองขับรถและกิจกรรมอื่น ๆ
  • รวบรวมข้อมูลความตั้งใจของผู้ใช้ในการซื้อรถยนต์และสร้างไฟล์ข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

  ติดตามและปลูกฝังความตั้งใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการซื้อรถยนต์และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาในร้านอย่างต่อเนื่อง

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th