GWM Thailand
  Category : Career 4-12-2020

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตไปพร้อมกัน(Product & Sales Service)

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะประกาศปิดรับสมัคร บริษัท ฮาวาลเซลส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายและมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปด้วยกัน

  PRODUCT & SALES SERVICE

  1. แผนก Sales Management

  ตำแหน่ง: Sales Planning Manager

  • วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขายพร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์จริงของ Dashboard และอธิบายความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งปรับแผนการขายต่อยอดขายให้สอดคล้องกันภายในงบประมาณที่กำหนด
  • ร่วมมือกับทีม MKTG เพื่อพัฒนาวัสดุการขายสำหรับทีมขาย DLR และลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อรับข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มปริมาณการขาย

  ตำแหน่ง: Sales Operations Manager

  • สร้างทีมและดูแลทีมขายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนำทีมไปสู่การพัฒนาเติบโตและบรรลุเป้าหมายการขายพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของ DLR และลูกค้า
  • วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินงานด้านการขายของประเทศโดยกำหนดตารางเวลาและมอบหมายให้กับพนักงาน และติดตามผลของการปฏิบัติงาน

  ตำแหน่ง: Sales Training Manager

  • ดำเนินการจัดการด้านเทคโนโลยีและบุคลากรด้านเทคนิคที่จำเป็นในการพัฒนาจัดการและดำเนินการฝึกอบรม
  • สร้างความมั่นใจในการจัดวางกลยุทธ์ของแผนกฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
  • การเลือกและจัดการทรัพยากรรวมถึงการทำงานกับทั้งฟังก์ชันภายในและผู้ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งมอบการฝึกอบรม

  ตำแหน่ง: Distribution Manager

  • ช่วยในกิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการรับการจัดเก็บการหมุนเวียนและการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองในศูนย์กระจายสินค้า
  • พยายามปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อ จำกัด ของกฎหมายต้นทุนเชื้อเพลิงและแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
  • ดูแลเส้นทางประจำวันและปรับปรุงแผนเส้นทางเพื่อให้ส่งมอบทันเวลา

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. แผนก Network

  ตำแหน่ง: Network Management Manager

  • จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายในการรักษาความมั่นคงของตัวแทนจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงคำขอลงทุนและเกี่ยวข้องและศึกษาความเป็นไปได้
  • ใช้กลยุทธ์เครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่ากำลังการผลิตในภูมิภาคเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
  • ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายมีความสามารถและ / หรือ แผนความสามารถที่จำเป็นเพื่อส่งมอบตามข้อกำหนดของแผนธุรกิจรวมถึงการขายการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. แผนก After-Sales Service

  ตำแหน่ง: Business Development Manager

  • ดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์เสริมและสินค้ารวมถึงกระบวนการอนุมัติ
  • ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และจำแนกความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด
  • พัฒนา service package และต้นทุนรวมถึงโปรแกรมบริการเพิ่มเติม

  ตำแหน่ง: Service Operations & Marketing Manager

  • สร้างมาตรฐานการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายปฏิบัติตาม
  • รับผิดชอบชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์เสริมและแผนความสำเร็จ
  • รับผิดชอบแผนการปรับปรุงดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และผลลัพธ์ CSI สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ตอบสนองตามนโยบาย

  ตำแหน่ง: Data Analyst

  • พัฒนาระบบและใช้ฐานข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางสถิติ
  • ขยายความของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยใช้เทคนิคทางสถิติและจัดทำรายงานต่อเนื่อง
  • คัดกรองและ "จัดระเบียบ" ข้อมูลโดยการตรวจสอบรายงานคอมพิวเตอร์และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเพื่อค้นหารหัสและดำเนินการแก้ไขปัญหา

  ตำแหน่ง: Customer Assistant Specialist (2 positions)

  • ดูแลพนักงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้สมัครและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการฝึกอบรม รวมถึงการให้คำปรึกษาระเบียบวินัยและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์และส่งคืนข้อความและตอบอีเมลจากลูกค้าที่ร้องเรียน
  • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในระบบซอฟต์แวร์ที่กำหนดเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาของระบบร่วมกับแผนกที่รับผิดชอบ

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. แผนก Product Planning

  ตำแหน่ง: Production Planning Manager (SUV, PU/PPV, EV)

  • ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์อาเซียนเพื่อพัฒนางาน
  • พัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ารวมถึงแบรนด์ของยานพาหนะให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพและปรับแก้กลยุทธ์ รวมถึงการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดเฉพาะของตลาด
  • สื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นตัวแทนตลาดอาเซียนเพื่อให้ข้อกำหนดแก่ทีมงานโครงการ
  • เข้าใจตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมาย

  ตำแหน่ง: Strategic Planning Manager

  • วิเคราะห์คู่แข่งในตลาดและผู้บริโภคเพื่อช่วยสำนักงานใหญ่ในการพัฒนาแผนผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย
  • ทบทวนตลาดอาเซียนรวมถึงความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมและศึกษานโยบายคู่แข่งและกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
  • รวบรวมข้อมูลการตลาดของอาเซียนผ่านกิจกรรมการวิจัยและการอภิปรายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th