ในทุกที่ทำงาน จะมีผู้สร้างผลงานระดับตำนานเช่นกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดรับนักคิดเชิงอนาคต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญ เพื่อเปิดตัวในฐานะผู้นำด้านอุตสหกรรมยานยนต์ระดับโลกในประเทศไทย

  กรุณาใส่ชื่อ Thai Please enter your first name in valid format
  กรุณาใส่ชื่อ Thai Please enter your last name in valid format
  กรุณาใส่หมายเลข Thai Please enter your mobile no in valid format
  กรุณาใส่อีเมล E-mail Thai Please enter your email id in valid format
  Thai Please select your career area
  ฉันยอมรับ เงื่อนไขนโยบายส่วนตัว Thai Please check privacy policy checkbox
  กรุณาส่งประวัติการทำงาน ภาษาอังกฤษมาที่ aseanhiring@gwm.cn